Aktor żaluzjowy/roletowy 230V, 4-kanałowy. Moduł w wykonaniu z 4 wyjściami o obciążeniu do 6A na każde wyjście.

Jeden  z najmniej...

Więcej..

Czujnik ruchu i natęże...

Więcej..

Aktor żaluzjowy/roleto...

Więcej..

Dowolnie programowalny...

Więcej..

Aktor załączający KNX ...

Więcej..

Dotykowy panel pojemno...

Więcej..